Biografie

Biografie

Welkom op mijn website!

Even voorstellen:

Mijn naam is Margaretha Coornstra. Hoewel van Friese afkomst, ben ik geboren en getogen op de Veluwe.

Op het gymnasium was Nederlands mijn lievelingsvak, al koos ik alle mogelijke talen (dat waren er toen zes) in mijn vakkenpakket.

Na mijn eindexamen begon ik aan een studie Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Daarmee had ik geen speciaal doel, want mijn toekomstbeeld was tamelijk vaag. Anders gezegd: ik wist niet wat ik wilde en het zogeheten ‘tussenjaar’ of gap year was nog niet uitgevonden. Mijn enige zekerheden waren dat ik van muziek hield (maar slechts verdienstelijk piano speelde), graag las, leuke opstellen schreef en aanleg voor taal had.
Zo bezien leek Nederlands dus geen onlogische keuze.

Mijn deelname aan een projectkoortje tijdens de Groninger introductieweek zette mij echter aan het denken.
“Wat heb jij een mooie stem, zeg. Prachtig!” zei de dirigent opeens en staarde mij verrast aan. Zelf was ik minstens even verrast. Maar een paar maanden later besloot ik om zanglessen te nemen.
En zie, weldra verruilde ik mijn studie Nederlands voor een conservatoriumopleiding.
Ik koos twee hoofdvakken: zang en theorie der muziek. Ik werd medeoprichter en redacteur van de conservatoriumkrant, getiteld Nota Bene. En in 1985 begon ik, nog steeds als muziekstudent, met het schrijven van muziekrecensies voor de krant die nu de Stentor heet.
Zo zette ik mijn eerste schreden op het journalistieke pad.

Na mijn afstuderen in 1988 vervolgde ik mijn zangstudie in Duitsland, aan het Bergisches Gesangsinsitut. Intussen startte ik een lespraktijk als zangdocente.
Geleidelijk begon ik steeds meer te schrijven, bijvoorbeeld voor de in 1991 opgezette kunstredactie van de Stentor. Al doende kreeg ik handigheid in het maken van interviews, voorbeschouwingen en sfeerverslagen. Ook de onderwerpen werden steeds talrijker.
Uit louter nieuwsgierigheid en behoefte aan zelfinzicht studeerde ik daarnaast van 1991-1998 psychologie (in deeltijd) aan de Universiteit Utrecht.

In 2010 richtte ik mijn tekstbureau Sitos Tekstwerk op.
Onder die bedrijfsnaam houd ik me bezig met niet-journalistiek schrijfwerk, zoals correctie, redactie en het opstellen van persberichten.

Cultuur, levensbeschouwing en human interest vormen samen het gebied waarin ik graag ronddwaal. Ik ervaar als een voorrecht om allerlei mensen te mogen ontmoeten en vaak bijzondere gesprekken met hen te voeren. Ik weet niet wat ik het mooiste aan mijn werk vind: die ontmoetingen, of de uitdaging om geïnterviewden recht te doen met mijn verhaal.

(En o ja, de onvermijdelijke vraag: ‘Zing je nog?’ moet ik ontkennend beantwoorden. Ik zing niet meer beroepsmatig. Al overweeg ik soms om van mijn vroegere beroep mijn hobby te maken.)

Journalistieke bijdragen van mijn hand verschijnen in onder meer:  

  • Luister, tijdschrift voor klassieke muziek 
  • Pianist, tijdschrift voor pianoliefhebbers 
  • deKlank, kwartaalblad van philharmonie zuidnederland
  • De Stentor, regionaal dagblad
  • Tubantia, idem 
  • De Gelderlander, idem
  • Reporters Online, platform voor freelance journalisten
  • De Ondernemer, magazine over ondernemen
  • Het Beeldende Kunstjournaal, e-zine
  • Dé Weekkrant, regionaal weekblad
Reageren is niet mogelijk.