Wie is Margaretha?

Wie is Margaretha?

Tja, dat ben ik dus.  Van Friese afkomst, maar geboren en getogen op de Veluwe.
Op het gymnasium was Nederlands mijn lievelingsvak, al koos ik alle mogelijke talen (dat waren er toen zes) in mijn vakkenpakket.
Na mijn eindexamen begon ik aan een studie Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, zonder ook maar het geringste idee wat zo’n studie nou precies inhield en wat ik daarmee wilde gaan doen.
Mijn enige zekerheden op dat moment waren dat ik wanhopig veel van klassieke muziek hield (maar slechts verdienstelijk piano speelde, dus dat conservatorium kon ik wel vergeten) en leuke opstellen schreef. Soms mijmerde ik dat ik later misschien wel zou willen schrijven…

En door die studie Nederlands ben je gaan schrijven?

Nee, dat nou niet zo direct. Want in de studenten-introductieweek kwam ik via een projectkoortje alsnog op het muzikale spoor.
“Wat heb jij een mooie stem, zeg. Prachtig!” zei de dirigent opeens tijdens een repetitie en staarde mij verrast aan. Zelf was ik minstens zo verrast en ging van de weeromstuit op zangles. En zie: weldra verruilde ik mijn studie Nederlands voor een conservatoriumopleiding.
Na wat zoeken en uitproberen besloot ik uiteindelijk twee hoofdvakken te kiezen: Zang en Theorie der Muziek. Ik werd medeoprichter en redacteur van het conservatoriumkrantje Nota Bene. En in 1985 begon ik – nog steeds als muziekstudent – recensies te schrijven voor de Zwolse Courant, die nu de Stentor heet.
Via deze omweg zette ik mijn eerste schreden op het journalistieke pad.

En toen? Gestopt met zingen?

Nee, nog lang niet. Na mijn afstuderen in 1988 vervolgde ik mijn zangstudie zelfs in Duitsland, aan het Bergisches Gesangsinsitut, en startte een lespraktijk als zangdocente.
Wel begon ik wel allengs meer te schrijven, met name voor de kunstredactie van de Stentor: interviews, voorbeschouwingen,  recensies en sfeerverslagen.
Uit louter nieuwsgierigheid en behoefte aan zelfinzicht studeerde ik van 1991-1998 ook psychologie (in deeltijd) aan de Universiteit Utrecht.

En intussen breidde het aantal onderwerpen waarover ik schreef zich langzaam uit, net als het aantal opdrachtgevers.
In 2010 richtte ik mijn tekstbureau Sitos Tekstwerk op. Onder die bedrijfsnaam houd ik me bezig met niet-journalistiek schrijfwerk, zoals correctie, redactie, persberichten en folderteksten.

Lang verhaal kort: wat heb je precies te bieden?

1. Journalistieke artikelen zoals interviews, voorbeschouwingen, expositiebesprekingen, recensies (klassieke muziek)
2. Programmatoelichtingen, hoesteksten, brochureteksten et cetera
3. Persoonlijke teksten, zoals het opschrijven van iemands levensverhaal of gedeelten daaruit.
Denk daarbij aan:
– herinneringen aan een mooie of juist moeilijke periode,
– een terugblik op je loopbaan, bijvoorbeeld wanneer je met pensioen gaat,
– een beschrijving van je wel en wee tijdens je zwangerschap of adoptietraject,
– een speech waarvoor je zelf de juiste woorden niet kunt vinden,
– een In Memoriam,
– een …

Cultuur, levensbeschouwing en human interest vormen mijn favoriete aandachtsgebied. Het is een voorrecht om allerlei mensen te mogen ontmoeten en vaak diepgaande gesprekken met hen te voeren.
Ik weet niet wat ik het mooiste vind aan mijn werk: die gesprekken zelf, of de uitdaging om mens en onderwerp recht te doen met mijn verhaal.

Journalistieke verhalen van mijn hand verschenen in onder meer:  

Tel. 06-46.05.22.57 – mail @ coornstra.nl – KvK 08215381

Reageren is niet mogelijk.