Wie ben ik?

Wie ben ik?

Mijn naam is Margaretha Coornstra. Van Friese afkomst, maar geboren en getogen op de Veluwe.
Op het gymnasium was Nederlands mijn lievelingsvak, al koos ik alle mogelijke talen (dat waren er toen zes) in mijn vakkenpakket.
Na mijn eindexamen begon ik aan een studie Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, zonder ook maar het geringste idee wat zo’n studie precies inhield en wat ik daarmee wilde.
Mijn enige zekerheden op dat moment waren dat ik wanhopig veel van klassieke muziek hield (maar slechts verdienstelijk piano speelde, dus dat conservatorium kon ik wel vergeten) en leuke opstellen schreef. Soms mijmerde ik dat ik later misschien wel zou willen schrijven…

En door die studie Nederlands ben je gaan schrijven?

Nee, niet meteen.  Want in de studenten-introductieweek zette de dirigent van een projectkoortje mij alsnog op het muzikale spoor.
“Wat heb jij een mooie stem, zeg. Prachtig!” zei hij plotseling tijdens een repetitie en staarde mij verrast aan. Zelf was ik minstens zo verrast, ging van de weeromstuit op zangles en zie: weldra kon ik mijn studie Nederlands verruilen voor een conservatoriumopleiding.
Na wat zoeken en uitproberen besloot ik uiteindelijk twee hoofdvakken te kiezen: Zang en Theorie der Muziek. Ik werd medeoprichter en redacteur van het conservatoriumkrantje Nota Bene. En in 1985 begon ik – nog steeds als muziekstudent – recensies te schrijven voor de Zwolse Courant, die nu de Stentor heet.
Via deze omweg zette ik mijn eerste schreden op het journalistieke pad.

En toen? Gestopt met zingen?

O nee, nog lang niet. Na mijn afstuderen in 1988 vervolgde ik mijn zangstudie in Duitsland, aan het Bergisches Gesangsinsitut, en startte zelf een lespraktijk als zangdocente.
Wel begon ik wel allengs meer te schrijven: interviews, voorbeschouwingen,  recensies en sfeerverslagen.
Uit louter nieuwsgierigheid en behoefte aan zelfinzicht studeerde ik van 1991-1998 ook psychologie (in deeltijd) aan de Universiteit Utrecht.
Intussen breidde het aantal schrijfonderwerpen zich uit, net als het aantal opdrachtgevers.
Via mijn bedrijf  Sitos Tekstwerk houd ik me bovendien bezig met niet-journalistieke tekstklussen…

Lang verhaal kort: wat heb je te bieden?

In willekeurige volgorde:
a)  journalistieke producties als interviews, voorbeschouwingen, expositiebesprekingen en muziekrecensies
b) ‘pr-teksten’ als persberichten, programmatoelichtingen, hoesteksten et cetera
c) strikt individueel maatwerk, door iemands eigen verhaal te (helpen) opschrijven. Denk bijvoorbeeld aan:
– een mooie of juist moeilijke periode
– een terugblik op je loopbaan, bijvoorbeeld wanneer je met pensioen gaat
– een speech waarvoor je niet de juiste woorden kunt vinden
– een In Memoriam
– … (vul zelf maar in)

Cultuur, levensbeschouwing en human interest vormen mijn favoriete aandachtsgebied. Het is een voorrecht om allerlei mensen te mogen ontmoeten en vaak diepgaande gesprekken met hen te voeren.

Journalistieke verhalen van mijn hand verschenen in onder meer:  

Tel. 06-46.05.22.57 – mail @ coornstra.nl – KvK 08215381

Reageren is niet mogelijk.