Archief van
Categorie: Levensbeschouwing

‘Fanatiek met goed voedsel’

‘Fanatiek met goed voedsel’

Wekelijks bevraagt de Stentor een streekgenoot over financiële kwesties. Deze week: godsdienstpsychologe Hanneke Schaap-Jonker (38) uit Zwolle. Ze is rector van het Kennisinstituut Christelijke GGZ en hoofdredacteur van de pas verschenen ‘Vrouwenbijbel’. (de Stentor, rubriek ‘Mijn geld & ik’, 16-11-2016) Wat is een Vrouwenbijbel? ,,Een Bijbel in de Herziene Statenvertaling, maar dan aangevuld met informatieve en meditatieve teksten. Over alledaagse thema’s uit de leefwereld van vrouwen, maar ook over Bijbelse vrouwen.” Noem eens zo’n Bijbelse vrouw? ,,Ik denk nu aan…

Lees Meer Lees Meer

Vertrouwenspersonen voor ‘gelovige burgers’

Vertrouwenspersonen voor ‘gelovige burgers’

Een regionaal meldpunt voor vragen over huiselijk geweld. Een apart meldpunt, voor en door christenen. Zo wereldvreemd als dit klinkt, zo realistisch blijkt het in de praktijk. Bedenker is praktisch theoloog en predikant dr. Alexander Veerman. De PKN heeft haar medewerking al toegezegd. (de Stentor, rubriek Binnenin, januari 2014) ‘Herder op zijn hoede’ – hoe welluidend ook de zinsnede, hierachter schuilt een heikel thema. Onder dit motto werkt kennisinstituut Movisie namelijk aan een langlopend project rondom seksueel misbruik binnen christelijke…

Lees Meer Lees Meer

De tijdloosheid van de psalmen

De tijdloosheid van de psalmen

Blijdschap en woede, hoop en wanhoop, trots en vernedering, liefde en jaloezie – het bijbelboek Psalmen bezingt alle schakeringen van ’s mensen gemoed. Juist aan die universele emoties ontleent deze poëzie al duizenden jaren haar tijdloosheid, zegt hymnoloog dr. Jan Luth. (de Stentor, rubriek Binnenin, april 2015) Zeven jaar was ik, toen ik op de basisschool mijn allereerste psalmversje leerde. “Zijn’ grondslag, zijn onwrikb’re vastigheden / heeft God gelegd op bergen, Hem gewijd…” Psalm 87, in de berijming uit 1773….

Lees Meer Lees Meer

“Elke weg kan tot verheffing leiden”

“Elke weg kan tot verheffing leiden”

Opvoeden, gezond blijven: we zijn er dagelijks mee bezig Welke lessen leerde u van het leven en zou u aan anderen willen overdragen? Deze keer vertellen Aya en Djanna Dürst Britt uit Heerde over hun gezinsleven. (de Stentor, katern Hart & Ziel, 8 september 2015)

‘Geld is niet neutraal’

‘Geld is niet neutraal’

Elke week vraagt de Stentor een bekende streekgenoot het hemd van lijf over financiële kwesties.  Ditmaal Henk Stoorvogel (38): auteur van vijftien boeken, pastor bij stichting Vrije Evangelisatie Zwolle en grondlegger van mannenbeweging De 4e Musketier. Hoeveel geld heb je nu op zak? “Ik heb nooit geld op zak, alleen pasjes. Als er een collectant aan de deur komt, moet ik altijd de spaarpotten van de kinderen plunderen.” Hoeveel zakgeld krijgen je kinderen dan? “Zodra ze vijf jaar zijn, krijgen…

Lees Meer Lees Meer